Luns. 21.09.2020
El tiempo

Gardería Laxe

O acondicionamento da antiga escola unitaria, ubicada na Avda.Cesáreo Pondal, realizarase nos vindeiros meses para prestar unha atención de apoio aos pais, titores ou guardadores dos nenos de entre 3 meses e 3 anos cando concorran situacións ou circunstancias que lles impidan o seu coidado.

Edificio da Antiga Escola Unitaria de Laxe
Edificio da Antiga Escola Unitaria de Laxe
Gardería Laxe

No Concello de Laxe, ata hoxe, non existe una escola infantil pública que atenda a demanda de prazas existente. De a necesidade de levar adiante solucións. Esta semana o Concello de Laxe presenta o que será o Punto de atención á infancia (PAI), ubicado na antiga escola infantil unitaria da Avda. Cesáreo Pondal, pois vén de rematar o proceso de contratación para que nos vindeiros días comecen as obras de acondicionamento do edificio, nun proxecto que contou cun orzamento de 52.048,39 euros.

Un proxecto que xa o BNG presentara como proposta no PAS de 2015. 

Este tipo de puntos ofrecen unha atención asistencial en concellos que por baixa poboación infantil ou outras circunstancias económico-sociais, necesitan prazas para a atención do colectivo de nenos entre 0 e 3 anos pero non precisan crear escolas infantís 0-3.

Agora contratarase a compra do mobiliario do PAI. O proxecto tentou agrupar os usos de xeito que a ordenación xeral do edificio resulte o máis clara posible; e a zona de estancia dos nenos a máis confortable desde o punto de vista da iluminación das pezas.

Organízase o edificio nunha única peza. A actual peza en forma aglutina os usos máis internos do funcionamento do centro para o persoal e accesos ao mesmo (recepción, despacho e aseo persoal) nun segundo espazo xérase a aula polivalente, zona de preparación de alimentos, zona de gateo, zona de descanso e baño de nenos.

comentarios