Venres. 03.12.2021
El tiempo

Denuncian que o parque eólico de Laxe apenas terá repercusión económica na comarca xerando só 1,5 postos de traballo

Denuncian que o parque eólico de Laxe apenas terá repercusión económica na comarca xerando só 1,5 postos de traballo
Proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II, situado en Laxe Proxecto eólico Pena Forcada-Catasol II, situado en Laxe

Continuamos intentando aportar algo de luz aos sempre escuros proxectos eólicos, nos que a falat de información aos veciños é sempre unha das razóns da xeración de polémica. O proxecto Pena Forcada Catasol II, que afecta aos concellos de Laxe, Cabana e Zas, é un claro exemplo, por varias razóns: esqueceu que o Concello de Laxe e as asociacións declararon o Concello “libre de eólicos”, está formulado cunha tramitación fragmentada dos proxectos de Mouriños e Pena Forcada a pesar de estar moi cercanos; foi Declarado de Interese prioritario gracias á polémica Lei de Depravación de Galicia;  a veciñanza presentou alegacións á UE; ten unha afección directa a 22 elementos patrimoniais, e, por se fora pouco, comezaron as obras antes de obter a licenza.

Ademais de todos estes datos, Gas Natural Fenosa vén recoñecer na súa memoria varias cifras que fan reevaluar o balance entre impacto ambiental e repercusión socio-económica para a bisbarra.

31.000€ en impostos municipais e 0 euros de canon eólico

A empresa enerxética aboará 31.000 euros anuais, a repartir entre os tres concellos, como consecuencia do pagamento de impostos e taxas. 275.373 euros serán repartidos entre os tres concellos polas taxas das licencias de construción. O número de parcelas afectadas son 272, referidas ao parque e á liña de evacuación.

1,5 empregos directos

Datos da xeración de emprego do parque eólico de Pena Forcada Catasol. Fonte-Memoria de Gas Natural Fenosa Datos da xeración de emprego do parque eólico de Pena Forcada Catasol. Fonte-Memoria de Gas Natural Fenosa

O emprego, que sempre é outro dos argumentos para esta clase de infraestruras, parece unha razón de pouco peso, pois se ben haberá preto de 100 empregos durante a construción do parque, en realidade a tasa de creación de emprego durante os 25 anos de explotación do parque é de 1,5 de empregos directos

Como repercute nos veciños afectados?

Xa fixemos unha estimación de como repercuten estes parques nos Concellos. Pero como o fai nos propietarios. Baseado nos propios datos da memoria, e tendo en conta que hai 272 parcelas afectadas, o gasto en arrendamentos para as parcelas afectadas polo parque como as parcelas afectadas polas liñas de evacuación fan unha media de beneficio por propiedade por 25 anos de ocupación ou 4,6 euros/ano de beneficio por propiedade, o que resulta unha cantidade irrisoria e incluso unha burla, se temos en conta os beneficios que factura ao ano o sector eólico, por enriba dos 600 millóns de euros anuais.

Artigos relacionados

Novas eólicas

Máis novas

Fonte

comentarios