Sábado. 30.09.2023
El tiempo

Alegato urbanístico de Boca de Sapo para Corcubión

Asociación Boca de Sapo comunidade eco-social e cultural de Corcubión, ante a situación da vila, quere lanzar este alegato urbanístico para que os gobernos locais teñan en conta á hora de ordear os espazos verdes da vila.
Palmeiras de Corcubion podadas pola plaga do picudo vermello
Palmeiras de Corcubion podadas pola plaga do picudo vermello
Alegato urbanístico de Boca de Sapo para Corcubión

Alegato urbanístico de Boca de Sapo

Hai tempo que en Corcubión pódese apreciar un deterioro progresivo dos espazos verdes que conforman o deseño ornamental urbano. No caso das árbores de xardín, existen casos que as actuacións se reducen simplemente a drástica eliminación das pezas.

Cal é o motivo destas actuacións? Unha cuestión de seguridade, para previr a integridade dos veciños e veciñas da nosa vila.

Dende a Asociación Boca de Sapo comunidade eco-social e cultural de Corcubión, entendemos que en determidadas situacións a devanditas prácticas poden estar xustificadas, pois pode tratarse de elementos en mal estado, como pólas demasiado grandes que, debido ao seu mal estado, poden constituír un serio perigo para a cidadanía.

Na actualidade podemos ver reflectido ese problema nas palmeiras da Praza Castelao atacadas pola praga do “picudo vermello das palmeiras”, un problema que se observa en case toda a franxa atlántica galega.

Pero, agás do problema do “picudo”, habería que tomar en consideración e preocuparse de como chegamos a este tipo de situacións tan extremas, onde a única solución termine pola eliminación deses elementos ornamentais, sen ter en conta, por exemplo, un repoboamento para sustituír ou incluso aumentar o número das, sempre necesarias e vitais para o equilibrio e benestar, árbores na nosa vila.

Corcubión é un concello pequeno, con escasos recursos económicos, pero lonxe de ser un obstáculo, isto danos a oportunidade de controlar mellor a contorna urbana e por freo aos problemas derivados do paso do tempo do mobiliario e xardíns urbanos.

Se cadra, establecer unas eficaces canles de información por parte do concello sobre estes asuntos, axudaría a unha mellor comprensión por parte da veciñanza de cada feito puntual, evitando de paso malos entendidos que derivan en comentarios fóra de lugar.

As prácticas relacionadas coa xardinería e o coidado da contorna urbana nunha vila tan fermosa coma a que temos, non poden resumirse básicamente a adoptar solucións de emerxencia urbanística.

No caso máis actual, o problema das palmeiras datileiras da praza de Castelao, en grave perigo de desaparición, fainos pensar que deberiamos comezar a deseñar un novo modelo urbano para a nosa praza e deseñar espazo verdes ben coidados, en harmonía co clima e a paisaxe tradicional da Galiza.

Tamén voltamos a reiterar que a situación dos montes do concello é unha situación extrema xa que concentran grandes masas forestais de pirófitas que poden resultar unha seria ameaza para as vivendas e polo tanto para os veciños e veciñas de Corcubión no caso de producirse un incendio.

Manter grandes masas forestais desas características é un fracaso da nosa sociedade que imos pagar moi caro nun futuro quizais non tan afastado no tempo. Mais ben deberíase apostar pola diversificación dos hábitats e recuperación de zonas húmidas e fontes mantendo as vellas paisaxes tradicionais.

As pistas forestais están en mal estado e os antigos camiños que comunicaban os lugares das parroquias atópanse practicamente extintos, porén recibimos importantes orzamentos para a construción de estruturas coma as da estrada do faro que non son tan prioritarias.

Corcubión é unha vila que conta cun deseño urbanístico peculiar, distinto ao resto das poboacións veciñas que alomenos no seu casco vello, conservou o antigo e fermoso trazado dunha típica vila mariñeira, coma as de antes, que merece un trato máis digno e coidadoso dos seus espazos comúns.

Cremos que no coidado da beleza dos parques e xardíns da vila poden contribuír os veciños e veciñas da vila, pero tamén é unha obriga do grupo de goberno e das demais forzas políticas que compoñen a bancada parlamentaria do concello.

Nos anos sesenta e setenta Corcubión recibía premios pola fermosura e singularidade dos seus parques e xardíns, eran os chamados “Premios nacionais Conde de Guadalhorce”, nos que se tiñan en conta non só as condicións de urbanización e ornamentación do espazo urbano, senón tamén as dificultades do concello para acadar o devandito galardón.

Ás veces ser pequeno, lonxe de ser un problema, pode ser unha virtude.

  • Asociación Boca de Sapo comunidade eco-social e cultural de Corcubión.
 

Outras novas de Boca de Sapo

Comentarios