Martes. 10.12.2019
El tiempo

Deporte e Saúde con DáFit: Que nos di o etiquetado dos alimentos??

Deporte e Saúde con DáFit: Que nos di o etiquetado dos alimentos??
Sen azucre engadido- reducido en azucres- LIGHT- “fonte de fibra”- “sen glute”-0,0% Materia graxa- sen graxas saturadas, baixo contido en sal... Recordamos: Dos alimentos que escollamos e da cantidade que se inxire depende o aporte de nutrintes de cada dieta e, como consecuencia disto, o estado da saúde. Os alimentos compoñense de: auga, nutrintes (hidratos de carbono, graxas e proteínas) e outros nutrintes como minerais, vitaminas e fibra. Vantaxes do Etiquetado. Adicar uns minutos de maneira habitual a ler o etiquetado, axudaranos a seleccionar mellor os alimentos que nos permitan, por un lado, levar unha dieta adecuada, e por outro, previr enfermidades relacionadas coa alimentación. O etiquetado é principal medio de comunicación entre os produtores e o consumidor, e permítenos coñecer o alimento, a súa orixe, modo de conservación, os ingredientes que o compoñen ou os nutrintes que aportan a nosa dieta. Por iso é moi importante que exista unha regulación que asegure comprender de forma sinxela e clara toda a información relativa ós alimentos que consumimos. Etiquetado dos alimentos •    É unha ferramenta imprescindible para ter unha alimentación saudable e responsable. - Coñecer con seguridade os ingredientes que conteñen os alimentos. - Coñecer as características nutricionais dos alimentos. •    Axuda a tomar decisións que se adapten ás necesidades e preferenzas individuais. - Valorar economicamente a relación entre o prezo e a calidade do alimento. •    Informa sobre substancias ou produtos que cause alerxias ou intolerancias. •    Axuda a mellorar a seguridade alimentaria: - Coñecer a fecha de duración mínima ou caducidade do produto a consumir. - Saber as condicións de conservación e utilización do alimento. - Detectar algún ingrediente en persoas alérxicas ou intolerantes. - Detectar sustancias ou produtos que poidan afectar á saúde. •    Axuda a comparar produtos e  a elixir as alternativas máis axeitadas.   Existe un importante número de normas legais que coidan que a información que nos chega sobre composición ou propiedades dos alimentos estea perfectamente estudada e aprobada, sobre todo os seguintes aspectos: •     A información sobre o produto que debe mostrarse. •    A veracidade das propiedades saudables de cada alimento. Entre dita normativa atopamos normas e reglamentos de carácter nacional, pero tamén moitas correspondentes á Comisión Europea, no referente ó etiquetado, presentación e publicidade dos produtos alimenticios. Este feito permite a mobilidade (por toda a Unión Europea) de certos produtos, ó tratarse de medidas globais e estandarizadas.   Información obrigatoria no etiquetado dos alimentos envasados: •    Denominación do alimento: nome do produto,  descrición do mesmo ou ben o nome do produto no país de procedencia. Debe indicar o  estado físico no  que se atopa o produto ou o tratamento ó  que foi sometido (en pó, conxeado, afumado, etc). En ningún caso se poderá substituír a denominación por unha marca comercial ou mensaxe publicitario. •    Lista de ingredientes. •    Cantidade de determinados ingredientes o de categorías de ingredientes. •    Cantidade neta do alimento envasado. •    Fecha de duración mínima (“Consumir preferentemente antes de”),  ou fecha de caducidade (só se emprega para alimentos moi perecedoiros). •    As condicións especiais de conservación e/ou as condicións de utilización. •    Nome ou  razón social e a dirección dirección do fabricante ou operador, no seu caso, importador na UE. •    Respecto ás bebidas que teñan máis de 1,2% no volume de alcohol, especificarase o grado alcohólico volumétrico. •    O número de lote.   Que nos di a información nutricional? A cantidade de enerxía (valor enerxético e determinados nutrintes: graxas, graxas saturadas, hidratos de carbono, azucres, proteínas e sal) que teñen os alimentos mídese en unidades denominadas Kilocalorías (Kcal.) ou Kilojulios (KJ.). Como medida de referencia, no etiquetado de alimentos indícase a cantidade de KJ./Kcal. que aporta ese alimento ó consumir 100g. ou 100ml. Ainda que a información nutricional será obrigatoria a partires do 13 de decembro de 2016, moitos produtos xa incorporaron de forma voluntaria dacuerdo co establecido na nova normativa. Axencia Española de Consumo, Seguridade alimentaria e Nutrición (AECOSAN) Axencia Española de Consumo, Seguridade alimentaria e Nutrición (AECOSAN)   Que significan os Números E que aparecen na lista de ingredientes? Por exemplo, E-330, E-300, E-950, etcétera. Corresponden ós aditivos alimentarios empregados na elaboración de produtos, e a letra E, indica que é un aditivo autorizado na Unión Europea.  Os Aditivos son sustancias naturais ou sintéticas (químicas) que se engaden ós alimentos, non polo seu valor nutritivo, senón co fin de facilitar a súa conservación, mellorar a súa aparencia, o sabor, o color, etc. Engádense  de forma voluntaria e son regulados  de forma estrita, e periodicamente son sometidos a revisións para asegurar a súa inocuidade e/ou seguridade. Colorantes Declaracións nutricionais: Para ofrecer unha maior variedade de produtos, a industria modifica algunhas propiedades dos alimentos. Na etiqueta esta práctica reflíctese nos seguintes mensaxes: •    Declaración nutricional: posúe propiedades nutricionais benéficas específicas con motivo de: - O aporte enerxético (valor calórico), que proporciona ou non, ou que proporciona en grao reducido ou incrementado (baixo valor enerxético, light, sen graxas). - Os nutrientes ou outras sustancias, que contén ou non, ou que contén en proporcións reducidas ou aumentadas (enriquecidas en calcio, sen azucre, fonte de vitamina D»). •    Declaración de propiedades saudables: que existe unha relación entre unha categoría de alimentos, un alimento ou un dos seus constituíntes e a saúde, aprobadas especificamente polas Autoridades Sanitarias Europeas, («O calcio contribúe ó funcionamento normal dos músculos, reduce os niveis de colesterol,etc.).   Sería importante que… •    Te familiarices coas etiquetas dos produtos alimenticios. • Comprobar a súa procedencia e ingredientes. Para sabe o que tomas. •    Cando consumas un produto con determinadas propiedades nutritivas saudables, fai caso do etiquetado e non te excedas na cantidade diaria recomendada. •    Non compres alimentos cunha procedencia da que non esteas moi convencido/a ou incumpra as normativas vixentes sobre o etiquetado, presentación e publicidade, por non ofrecer a información detallada sobre o seu contido e propiedades.    

Sesións con Dafit

Máis información

Dafit seguenos

Fonte

  • Enlace patrocinado.

Comentarios