Sábado. 06.06.2020
El tiempo

O BNG de Cee pide que non se vulnere a lei de normalización nas sinais municipais

Sinais en castelán sobre recollida de deposicións dos cans
Sinais en castelán sobre recollida de deposicións dos cans
O BNG de Cee pide que non se vulnere a lei de normalización nas sinais municipais

Un sinal novo colocado polos operarios municipais en diferentes puntos de Cee, indicando aos donos dos cans que recollen as deposicións, chamou a atención do BNG. Pero fíxoo pola lingua usada, pois se ben concordan coa mensaxe, esta está en castelán.

Desde o BNG local van solicitar, vía escrito rexistrado a atención da alcaldesa, que “se corrixa esta anomalía, xa que esta situación vulnera claramente a lexislación vixente sobre a oficialidade do galego e o uso deste como lingua propia das administracións locais”.

Lembra o BNG que “O Estatuto de autonomía, dispón no seu artigo 5 que “a lingua propia de Galiza é o galego”, e que os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa”.
Lembra tamén a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, indica no seu artigo 4.1 que “o galego é lingua oficial das institucións da comunidade autónoma e da súa administración; e o artigo 6.3 do devandito texto legal insta aos poderes públicos de Galiza a promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns. Máis concretamente, a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galiza, que no seu artigo 7 promulga que “o galego, como lingua propia de Galiza, éo tamén da súa administración local”, e continúa dicindo que “todos os actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome das corporacións locais redactaranse en lingua galega”.

comentarios