Sábado. 04.02.2023
El tiempo

Feijoo deixa nunha profunda crise a Sanidade Pública Galega

A propósito da manifestación prevista para hoxe en Vigo en defensa da Sanidade Pública, a Plataforma SOS Sanidade Pública quere lembrar neste manifesto, os anos de desmantelamento  levada a cabo por Feijoo, coincidindo tamén coa sucesión do mesmo na Xunta de Galicia.
Xunta Visita Hospital Cee2
Imaxe dunha visita do Conselleiro e o Delegado da Xunta na provincia ao Hospital ceense
Feijoo deixa nunha profunda crise a Sanidade Pública Galega

A política sanitaria de Nuñez Feijoo dirixiuse de maneira prioritaria durante os 13 anos de mandato a desmantelar, debilitar e privatizar o Sistema Sanitario Público en Galicia, para beneficiar ao lobby dás multinacionais farmacéuticas e de tecnoloxías sanitarias para as que traballa como un empregado comercial, facilitándoas ou negocio a cargo de fondos públicos.

Recortou o orzamento sanitario nun 20%, o gasto por paciente é de 1.701,52 euros por habitante (9º lugar de 17 CCAA), o orzamento de AP 11,9% do gasto sanitario (14,9% non Estado) e aproveitou a epidemia dá  COVID para pechar centros de saúde e bloquear o acceso dá poboación  ós mesmos primando as consultas telefónicas e telemáticas e ampliando as listas de espera a máis de 10 días de media. Entre 2009 e 2015, o investimento descendeu un 22,3% e perdéronse 392 prazas de persoal médico. O persoal sanitario esta sometido a unhas condicións inestables e precarias, incompatibles cunha asistencia de saúde de calidade.

Pechou case mil camas nos hospitais públicos (10% do total) e privatizo o financiamento e xestión do Novo Hospital de Vigo que multiplico o seu custo final a pesar de reducir os recursos previstos un 30%.  Cedeu ó hospital privado POVISA a atención dunha área de máis de 120.000 habitantes adquirido pola aseguradora estadounidense  Centene. As listas de espera cirúrxica son uns 11% superiores ás do resto de CCAA.

Privatizou os recursos estratéxicos do SERGAS  externalizándolos a multinacionais (Sistema de Información, Historia Clínica Electrónica, Receita Electrónica, Cita Previa, Central de Chamadas, Laboratorio Central, …) privando ó sistema público dos instrumentos fundamentais para a Planificación Estratéxica e avaliar os servizos. Cedeu a unha empresa multinacional norteamericana ( MEDTRONICA) a área de Corazón do Hospital dá Coruña para que experimente coa seus aparellos e patentalos posteriormente a prezos desorbitados (marcapasos, próteses  valvulares, etc.), a pesar de ter un amplo historial de irregularidades e sentenzas condenatorias en todo ou Mundo.

En resumo a política sanitaria de Feijoo conduciu a un sistema sanitario público  descapitalizado, fraccionado e privatizado parcialmente; sen os recursos necesarios para ofertar unha atención primaria de calidade; cunhas listas de espera intolerables; orientado a favorecer  ó sector privado con recursos, fondos e acceso a información  estratéxica para organizar os seus negocios; sen capacidade para realizar unha planificación estratéxica; sen a intelixencia necesaria para controlar e avaliar o funcionamento e os resultados dos centros, concertos e os servizos  externalizados, cunhas liñas de investigación en mans de fundacións controladas polas farmacéuticas.

Parece urxente e necesario un cambio na política sanitaria en Galicia de Nuñez Feijoo, aínda que non parece que o seu substituto no cargo teña a mais mínima intención de cambiar a situación:

É necesario incrementar o gasto sanitario, especialmente o de Atención Primaria; recuperar os recursos recortados; devolver a intelixencia do sistema; poñer a investigación ó servizo dá saúde e non dos negocios; reabrir, potenciar e salvar a Atención Primaria; plans para aumentar a actividade dos hospitais para acabar coas listas de espera acuadas durante a pandemia; unha política de persoal que de estabilidade e acabe coa precariedade do persoal sanitario; e dar participación á poboación e persoal sanitario na planificación, control e avaliación do sistema sanitario.

Desgraciadamente non parece que esta vaia a ser política do seu sucesor Rueda, que desenvolveu toda a súa vida política a sombra de Feijoo. Non parece que veñan tempos mellores para a sanidade Pública Galega, Haberá que continuar cás mobilizacións 

  • Plataforma SOS Sanidade Pública Galega

Sos Sanidade Publica Manifestacion Vigo

Máis novas sobre recortes en Sanidade
 

comentarios