Venres. 21.06.2024
El tiempo

O "dedo" adxudicador de Pensado Plágaro

O "dedo" adxudicador de Pensado Plágaro
Pensado Plagaro o outro alcalde de Coristanco Pensado Plagaro o outro alcalde de Coristanco, segue imputado por supostos delitos contra a administración pública

Nos vindeiros meses tocaralle sentarse no sillón ante o xuiz, cando comece o xuizo oral da Operación Pataca. O popular Antonio Pensado Plágaron afronta a súa nova fase como teniente alcalde, ou “outro alcalde”, como preguntan por el os veciños ao chegaren ao Concello, sen miramentos xudiciais. Pero 24 anos de cargo son unha boa lousa, e terá que afrontar unha petición por parte da Fiscalía de 36 anos de inhabilitación e máis de catro anos de cárcere por falsidade documental, tráfico de incluencias, prevaricación continuada e fraude en contratación pública.

”A dedo”

Pensado Plágaro

A expresión vulgar de adxudicar “a dedo” conseguiu convertirse en dogma en Coristanco. A Fiscalía sinala a Pensado Plágaro foi “desenvolvendo unha relación moi cercana e estreita cos propietarios dunha das empresas economicamente máis importantes das que participaban no Concello de Coristanco”, e nomea o grupo de empresas coñecidas como Maracaná (Construcciones Martínez e Hijos e Gesmaga).

A Fiscalía mantén que esa relación provocou que as decisións tomadas polo Concello se tomaron para favorecer ás empresas sen ter en conta a conveniencia para o Concello, e para a consecución dun beneficio económico do grupo de empresas e outros terceiros.

Foi clave na denuncia a diferente actuación municipal en dous casos paralelos: unha política de parálise para frear a planta de tratamento que Miramontes (a “competencia” de Maracaná) quería instalar en Costa Redonda (Xaviña); en fronte dunha unha política de apoio e mesmo algún que outro procedemento irregular para poñer a andar a planta que Gesmaga quere poñer na Furoca a pesar das innumerables queixas presentadas.

Como se adxudica “a dedo”: Contrato negociado sen publicidade

Na práctica totalidade das ocasións da adxudicación de obras recorreuse á figura do contrato negociado sen publicidade, por orde do alcalde, sen xustificación da elección do procedemento nin da necesidade do gasto, con proxectos encargados a técnicos externos e que resultan imprecisos, polo que en moitas ocasións tense que requirir pola administración que subvenciona a actuación que se completen devanditos proxectos.

Unha práctica que se converteuse nunha vía para garantir a adxudicación dos contratos ás empresas Martínez e Fillos; tendo en conta que por parte do Alcalde invitábase sempre ás mesmas empresas para cubrir a formalidade legal, pero sen que estas tivesen interese nin intención de presentar oferta. Ao mesmo tempo, non consta que se producise real e efectiva negociación entre Concello e contratista.

O que adoitan facer é trocear un contrato, por exemplo de obras, desglosando por unha banda un pouco de material, o formigón, os tubos, a man de obra, etc. De maneira que así encaixan cada factura que consideran en contratos menores.
Podería parecer unha estratexia legal, pero realmente non o é, porque un contrato menor é unha excepción, que separadamente do importe non pode durar máis dun ano e ten que ser para unha necesidade que non é a habitual. Xa que logo, un contrato de servizos que se contrata por contrato menor a primeira vez e se continúa máis do ano está mal.

Ademais, a lei obriga a xuntar todos os procedementos ou obras da mesma natureza, polo que non se pode trocear o asfaltado de dúas rúas se obedecen a un mesmo obxecto contractual. Todas as contratacións que obedecen a prestacións que son estructurais e periódicas non poden ser obxecto de contrato menor, porque se estaría fraccionando o obxecto do contrato.

Algo que non freaba ao Concello de Coristanco a fraccionar contratos de teléfono, de material de obras, de gasolina, de electricidade… a pesar de que teñen que ser licitados en aberto.

E non falamos dos anos 90. O auto sinala facturas dos anos 2014 e 2015 que deixou Plágaro ando deixou o goberno e que non tiñan reserva de crédito polo que se tramitaron “a dedo”. E iso que a lei é clara: “Non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuír a cuantía do mesmo e eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación que correspondan”.

Separadamente de todas estas irregularidades, que poderían chegar a chamarse “preparativos”, agrávanse aínda máis coa posta en práctica da licitación, xa que reiteradamente se invitaba a un número moi reducido de empresas, que en moitas ocasións non atenden a invitación, ou a atenden arde ou defectuosa ou unha vez atendida mostran escaso interese negociador o que leva a que se repita o adxudicatario/s ao longo dos anos.

Por non falar do control da ejecución das obras contratadas, en mans do director de obra, que adoita coincidir nunha única persoa, allea ao concello e que adoita ser tamén o redactor do proxecto (ou a empresa á que pertence), dos que se fai adxudicatario a través do procedemento de adjudicación do “contrato menor”.

Novas relacionadas

Novas de Coristanco

Artigos relacionados

Fonte

Comentarios