Venres. 21.06.2024
El tiempo

O Tribunal Supremo confirma 2 anos e medio de prisión para o secretario do Concello de Fisterra

Jose Ramón L.F. Secretario de Fisterra
José Ramón L.F., segundo pola dereita nun pleno do Concello fisterrán durante a época investigada
O Tribunal Supremo confirma 2 anos e medio de prisión para o secretario do Concello de Fisterra

En marzo de 2020 era condenado pola Audiencia Provincial. En decembro dese mesmo ano a Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificaba a pena. E onte, tras desestimar na súa totalidade o recurso de casación, p Tribunal Supremo confirmou “a pena de 2 anos e medio de prisión imposta ao exsecretario interventor do Concello de Fisterra José Ramón L.F. por delito continuado de falsidade en documento oficial cometido por un funcionario público en concurso de mediación con delito continuado de malversación de caudais públicos.” Unha pena que obrigaralle a entrar en prisión ao ser maior de 2 anos.

O condenado deberá indemnizar ao Concello con 23.690 euros, que foron os cartos que malversaron, descontando os 6.788 euros que xa devolveu ás arcas municipais.

Como se beneficiada?

O TS ratifica que "durante o período comprendido entre xaneiro de 2011 e decembro de 2012, o acusado, coa intención de obter un inxusto beneficio económico, concibiu a idea de descontar cartos das arcas municipais, aproveitándose da disposición. facultades inherentes ao seu cargo, xa que tiña, entre outras tarefas, non só a sinatura das ordes de pagamento de nóminas senón tamén a súa remisión ao banco”.

“Para a execución desta dedución e co fin de incrementar a cantidade a percibir en concepto de retribucións ordinarias, o demandado manipulou e modificou as súas propias nóminas e as súas ordes de pagamento, as últimas unha vez presentadas ao Alcalde para a súa sinatura e Tesourería do Concello, substituíndo as datas de emisión orixinais por outras ficticias, utilizando ordes bancarias para outras mensualidades, modificando os seus conceptos, importe ou datas ou introducindo notas manuscritas con numerosas abreviaturas e cantidades que posteriormente se xustificarían nas ordes de pagamento. Así, incluíu entradas como "nóminas", "compensacións de vacacións", "gratificacións", "anticipos", continuou o relato dos feitos.

Autobonificacións

O Tribunal Supremo rexeita a alegación do acusado, baixo investigación dende a súa detención en 2013, en relación á prevaricación, quen cuestionou o afán de lucro ao entender que se trataba de pagos por traballos prestados cuxa lexítima retribución non estaría cuberta pola norma establecida. “O recorrente –contesta o xulgado--, polas súas funcións e formación, debe saber perfectamente que esta autoasignación de gratificacións non é posible, por xusta que lle pareza. Sen a aprobación polos trámites legais e polos órganos competentes, as cantidades non se deben (...). O comportamento pode merecer un xuízo máis indulgente na medida en que exista un propósito de compensar os esforzos excesivos que o xurado considerou acreditados. Pero iso non anula a intención de enriquecemento, nin neutraliza o delito de prevaricación, especialmente grave, como subliñou na vista o representante do Ministerio Fiscal, posto que foi perpetrado por alguén que, polas súas funcións, é chamados a controlar e supervisar a xestión dos fondos públicos. é un agravante da súa correcta asignación”.

OVAS RELACIONADAS

Comentarios