Luns. 16.12.2019
El tiempo

Deporte e Saúde con DaFIT: Para Maiores!

Deporte e Saúde con DaFIT: Para Maiores!

É de sobra sabido que o exercicio físico é beneficioso para todos e todas, e é unha realidade tamén, que supón unha estratexia preventiva e terapéutica contra o envellecemento (Marques, 2011), pero tamén o é o que, cada vez son máis as persoas maiores de sesenta anos que atopan na práctica un estímulo vinculado a súa felicidade e satisfacción persoal. De aí que o impacto do exercicio non deba considerarse meramente sobre factores físicos e/ou cognitivos, xa que os factores emocionais, relacionados con aspectos afectivos e socias, parecen ter unha importante contribución na saúde.

Non existe ningún exercicio específico, que unha persoa maior de 60 anos deba evitar, xa que con suficiente adestramento pode potencialmente realizar o mesmo que calquera outra persoa coa metade de anos. Excepto, como é evidente, no caso de lesións ou condicións crónicas. O movemento é vital para calquera persoa, tanto como a alimentación ou o descanso, pero aínda que ningún exercicio específico está vetado non todos os movementos nin todos os estímulos son óptimos ou repercuten de igual xeito na mesma ou en distintas persoas. De aí, a necesidade de identificar qué tipo de movemento é o máis eficaz en cada situación y cómo levalo a cabo para que afecte ó organismo da maneira que pretendemos. Cada persoa ten unhas capacidades, necesidades, intereses e unhas posibilidades, respecto a súa participación en actividades, que lle garantan o movemento que precisan.

O sedentarismo, a obesidade, ou a asociación de ambos, supoñen un gran risco sobre importantes parámetros da saúde das persoas. Ademais, soen estar asociados á dificultade de movemento, perda de forza, aparición de fatiga e a un importante déficit no equilibrio e estabilidade corporal. O que, unido ós efectos do envellecemento, incrementa significativamente o risco de padecer enfermidades, importantes mermas para a saúde ou acelerar a mortalidade.

En relación con isto, unha das estratexias máis efectivas para envellecer mellor e a aumentar a esperanza e calidade de vida, consiste en realizar de xeito regular un axeitado programa de adestramento, con exercicios que incidan de xeito integral no organismos. Trátase de realzar o concepto de funcionamento global do corpo. Está claro que o movemento de por si, con independencia da actividade, do tipo de adestramento, a frecuencia, etcétera. reporta beneficios sobre amplos aspectos (Obesidade, enfermidades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, cáncer, etcétera.) (Ryan, 2010).

 

Beneficios da actividade física en persoas maiores (Marcos, Frontera y Santonja, 1995):

 • Mellora da capacidade funcional e reduce a fatiga ante actividades da vida cotiá: andar, subir escaleiras, facer a compra, etcétera
 • Diminúe a presión arterial (ou normalízaa) conseguindo elasticidade nas arterias.
 • Provoca unha redución da frecuencia cardíaca, o que reduce a incidencia de infartos de miocardio.
 • Mellora da capacidade respiratoria o que favorece a evolución dos trastornos respiratorios propios do envellecemento.
 • Diminución de colesterol total, triglicéridos e LDL colesterol ("malo") e aumento de HDL colesterol ("bo"), o que prevén e mellora a arteriosclerose.
 • Protexe fronte a descalcificación (osteomalacia) e a perda de masa ósea (osteoporose), reducindo, así, o risco de fracturas e caídas.
 • Aumenta a forza muscular, por conseguinte a prevención de caídas.
 • Favorece el desenvolvemento da mobilidade, sendo beneficioso nos procesos dexenerativos das articulacións (artrose e artrite, fundamentalmente).
 • Diminúe a cantidade de tecido adiposo, pola utilización do metabolismo como fonte enerxética, polo que se reduce o peso corporal e favorece, por tanto, a prevención e tratamento da obesidade.
 • Axuda no tratamento do estrinximento, y prevén a formación de cálculos en la vesícula.
 • Axuda a manter o equilibrio físico e psíquico, aumentando o benestar, a estabilidade emotiva, e a confianza en si mesmo.
 

Adestramento

O adestramento en persoas maiores debe considerarse, como dicíamos, dende un enfoque global e integral, onde se traballe entre outros, principalmente: a flexibilidade, mobilidade, o equilibrio, a forza e a potencia. Tamén a axilidade, a rapidez, a reacción ou a coordinación.

O adestramento funcional é un bo exemplo, implica movemento necesarios para as actividades diarias e está gañando unha gran popularidade nos últimos anos. Diferentes estudos de avaliación do impacto de programas de exercicio funcional, sobre o equilibrio e a composición corporal de mulleres maiores de 60 años, mostran que as participantes melloran o equilibrio e experimentan unha perda tanto de peso como de graxa. Chegando a conclusión, de que o programa de exercicios funcionais proporcionoulles beneficio e axudoulles a contrarrestar parte da perda de masa muscular e equilibrio relacionada coa idade.

A esta idade e no caso de sempre levar unha vida caracterizada polo sedentarismo, cómpre adaptar gradualmente o corpo ás demandas que a actividade impón e viceversa. O inicio sempre debe ser gradual. Precísase dun período de aclimatación de 3 a 6 semanas, durante as cales o exercicio ten que ser de baixa intensidade(contrólase a través da frecuencia cardíaca) e de corta duración. E si se para uns días... ¡teremos que volver a empezar, reducindo a intensidade para poder volver a aumentala gradualmente!

Os problemas médicos máis frecuentes cos que se atopan as persoas maiores de 60 anos e que comezan a adestrar non son de tipo cardiovascular, senón máis ben, problemas ortopédicos e lesións musculares. Polo que, é imprescindible adecuar, o tipo de exercicio, a intensidade ou a duración da actividade á experiencia e as necesidades de cada persoa en particular. Con este feito evitarase tamén a frustración e a desmotivación.

Tanto ósos como tendóns e músculos, deben adaptarse ás novas demandas no caso de persoas sedentarias. Polo que se debe enfatizar tamén en exercicios de flexibilidade (evitando movementos de rebotes, máis ben, extensión máximas mantidas durante uns segundos), empregar, por exemplo, o método de Pilates e realizar camiñadas enerxéticas, permitindo pouco a pouco o aumento da capacidade funcional do sistema cardiovascular. E pouco a pouco ir introducindo novos exercicios. Un adestramento regular terá beneficios sobre a composición corporal. Coa idade a perda gradual de masa muscular (sarcopenia)está acompañada, xeralmente, por un aumento da masa adiposa, xunto cun aumento de peso. Isto combínase coa perda de forza e potencia (dinapenia) que afecta a autonomía (deterioro funcional e caídas); con cambios hormonais e metabólicos. Instándonos nun círculo vicioso do cal, é complexo saír si se deixa pasar demasiado tempo.

 

Factores a ter en conta no adestramento:

 • Elixir a hora que máis convinte.
 • Realizar exercicios de quecemento e acondicionamento antes de comezar.
 • Seleccionar a intensidade axeitada.
 • Saber cando se debe descansar e recuperar.
 • Variar as rutinas e os exercicios, segundo se vaian acadando resultados.
 • Coidar a alimentación e a hidratación.

E o por último, e máis importante:

 • Constancia, ilusión e motivación.
Exercicio nos maiores

Moitos dos beneficios do adestramento conséguense só si realiza exercicio con regularidade e durante longos períodos de tempo. Por este motivo, é importante que a práctica do exercicio físico se converta nun hábito. Polo tanto, o exercicio é importante durante toda a vida. Canto maior sexa a capacidade física que se vai adquirindo realizando exercicio, máis tardarán as perdas en limitarnos na vida cotiá. Así pois, hai que empezar a realizar exercicio o antes posible. Co obxectivo de previr e de mellorar a calidade de vida, dende DaFit promovemos e fomentamos a práctica de exercicio físico para todas as idades, xa que como iniciabamos o artigo potencialmente (salvo lesións) todos temos capacidades. Sendo moi importante e non debendo esquecer a adaptación da actividade física ás condicións de cada persoa. Podendo planificar así un programa de exercicio físico individual pensado nas necesidades particulares.

Sesións con Dafit

Máis información

Dafit seguenos

Fonte

 • Enlace patrocinado.

Comentarios