Xoves. 23.05.2024
El tiempo
12:32
15/06/12

Estás tirando os cartos en publicidade?

Estás tirando os cartos en publicidade?

Un dos problemas máis frecuentes cos que se atopa un xestor dunha PEME á hora de publicitarse, é o feito de non saber o retorno que pode traer esa inversión para a empresa e se a acción que se contrata está aliñada cos obxectivos de comunicación.

Patrocinios deportivos, colaboracións en carteis de festas ou anuncios en prensa e radio están entre os soportes que se contratan máis frecuentemente. Accións nas que a calquera PEME ou autónomo se lle poden ir anualmente entre os 500 e os 3.000 euros (fai as contas e verás). É esta unha inversión ou un gasto? Hai algún retorno en cuestión de ventas? Realmente estase a transmitir unha boa imaxe da empresa?

Para non chegar a final de ano con estas dúbidas, calquera empresario que queira facer un control do gasto precisa planificar accións, orzamentos e obxectivos a corto, medio e longo prazo para optimizar o orzamento e gastalo no que realmente trae retorno á empresa. Para isto, o mellor é sentarse unhas horas e poñelo por escrito nun documento sinxelo ao que recorrer cada vez que se teña unha proposta na man para comprar publicidade: un plan de inversión publicitaria (se o fas máis completo incluso pode chegar a ser un plan de marketing).

Suma todos os cartos que gastaches en publicidade e patrocinio durante o 2011

Este documento variará na súa complexidade dependendo dos recursos dispoñibles e os obxectivos plantexados, velaquí algunhas claves:

  • Análise da situación actual. Cantos cartos se gastaron o ano pasado en accións de publicidade e patrocinio? En qué se gastaron os cartos o ano pasado? Que resultado se obtivo de cada acción que se fixo? Cal é a imaxe actual da túa empresa e como a perciben os teus clientes?
  • Análise da competencia. En qué gasta os cartos a competencia? Conseguen retorno das súas accións? Quen son as empresas do sector que teñen máis visibilidade e como o conseguen? Qué te diferencia da competencia?
  • Obxectivos. Os obxectivos que se marquen deben ser medibles, alcanzables e realistas. Qué imaxe da túa empresa queres que teñan os teus clientes? Queres ver o retorno en función do aumento das ventas ou queres traballar a imaxe da empresa ou dun produto?
  • Público obxectivo. A qué tipo de público se quere chegar? Que medios de comunicación utilizan para informarse? Que soportes de publicidade ven na súa vida diaria?.
  • Orzamento. Canto diñeiro teño dispoñible para facer as diferentes accións? Hai algún compromiso ao que se teña que reservar unha partida por ser este ineludible? Os orzamentos de publicidade e marketing normalmente establécense en función da facturación da empresa ou da esixencia que marque o sector para ter visibilidade entre a competencia.
  • Estratexia. Unha vez se teña clara a situación actual, os obxectivos e o público ao que dirixirse hai que elaborar unha estratexia. Planificar as diferentes accións que se levarán a cabo para chegar ao público obxectivo que se busca e coa mensaxe axeitada para lograr os obxectivos plantexados. Repartir o orzamento e ver que accións se poden levar a cabo. (A estas alturas do plan daraste conta de que os carteles que pagaches ao mellor non os ven os teus potenciais clentes ou que o teu público está nun sitio ao que non está chegando a túa comunicación). Como a estratexia merece un apartado por sí só, completaremos este apartado no vindeiro artigo.
  • Avaliación e control. Unha vez realizado este plan de acción, hai que ter os medidores que permitan analizar o retorno desta inversión. Deben ser fáciles de medir unha vez rematada a acción ou o plan. Aumentaron as vendas? Hai novos clientes? Os clientes comentaron que viron a campaña? As promocións puntuais tiveron efecto? Hai máis visitas ou máis peticións de información sobre os productos?

Unha vez marcadas as liñas que van rexer a publicidade da empresa, é moito máis fácil centrarse nun orzamento e non adicar máis recursos sen control. Así, con este documento (que se pode recoller incluso nunha única folla) terase a capacidade de decidir de forma racional se as propostas publicitarias que chegan á empresa son axeitadas ou non, algo que vai axudar a optimizar a inversión (que nesta etapa de recortes e incerteza económica se fai moi necesario).

Artigos en Marketing de andar por casa

Novas relacionadas

Fonte

Comentarios