Domingo. 26.03.2023
El tiempo
13:27
06/01/14

Oportunidade perdida

Oportunidade perdida
Domingo Guerra considera a nova Lei para a Racionalizacion da Administracion Local unha Oportunidade perdida

Fai poucos días, os Magos de Oriente trouxéronlle a Montoro o seu regalo de Nadal: a entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local. A pesar do pomposo do título, poucas veces na historia democrática recente dos concellos, un proxecto de lei tivo tantos detractores. Alcaldes, concelleiros e outros cargos políticos (incluso do mesmo partido que o ministro), así como interesados en xeral, criticaron abertamente o núcleo esencial da reforma.

En principio, unha lei que persigue, entre outros obxectivos, racionalizar a estrutura organizativa da Administración local de acordo cos criterios de eficiencia, estabilidade e sostenibilidade financeira; garantir un control orzamentario máis rigoroso, e favorecer a iniciativa económica privada evitando intervencións administrativas desproporcionadas, estarán de acordo comigo, non parece lóxico que xerase tanta confrontación.

Pero é que, como a intelixencia non só consiste na definición etimolóxica do termo (cite>inter-legere), é dicir, “saber escoller”; senón que tamén ten que ver, e moito, con “saber razoar con bo criterio”, que a estas alturas se utilicen eufemismos apelando a principios e valores fundamentais, para xustificar cambios sen aportar melloras, evidentemente, pode resultar un insulto ao bo sentido común. Sen embargo, como se dixo, despois de diversas emendas no trámite parlamentario, a lei xa entrou en vigor co nacemento deste novo ano.

Son dos que opinan que esta norma non resolverá os principais problemas do municipalismo galego. Non mellora o seu financiamento e intensifica a dependencia respecto das deputacións, que saen reforzadas. Considero que se trata doutra oportunidade perdida para que os concellos poidan converterse en administracións áxiles e ao servizo do cidadán. Unha mágoa.

  • Domingo Guerra ([email protected]). Economista. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

Outros artigos de Domingo Guerra

Fonte

comentarios