Luns. 26.02.2024
El tiempo

5 colectivos consideran a Gran Reserva Mariña da Costa da Morte como unha cortina de fume

5 colectivos consideran a Gran Reserva Mariña da Costa da Morte como unha cortina de fume
Mapa aproximado da Gran Reserva Mariña da Costa da Morte, que ocuparía unhas 100.000 hectáreas entre Fisterra e Portosín Mapa aproximado da Gran Reserva Mariña da Costa da Morte, Os Miñarzos – Fin da Terra, que ocuparía unhas 100.000 hectáreas entre Fisterra e Portosín

Segue sendo foco de debate dentro do sectior do mar a creación da Gran Reserva Mariña. Desta volta son 5 os colectivos que tras revisar o borrador do proxecto se opoñen á súa creación. A Asoar-armega, están: ACERGA, Salva la Selva, Verdegaia, PLADEMAR (Plataforma na defensa do Mar de Muros-Noia) e a Cofradía de Portosín consideran que se está a utilizar a palabra “Reserva Mariña” como “cortina de fume e xustificación do apoio e perpetuación á contaminación e prexuizos orixinados pola acuicultura intensiva industrial (salmonera e outras) e que continúa restrixindo a crise produtiva da pesca artesanal e o marisqueo e os ecosistemas mariños das rías e litoral de Galicia”.

Por iso, solicitan que “se anule o intento de creación da denominada erroneamente Reserva Miñarzos-Fin da Terra e se comece un proceso real entre todos os representantes dos sectores da pesca artesanal, marisqueo e asociacións medioambientais e Administración para recuperar de verdade os ecosistemas costeiros, o que pasa por erradicar e suprimir dunha vez todos os focos contaminantes e actividades insostibles como a acuicultura intensiva industrial e ao mesmo tempo, fomentar e implementar medidas de rexeneración do medio mariño e poñer en marcha con dotacións e medios reais Plans racionais de desenvolvemento racional e modernos dá pesca artesanal e marisqueo”.

As razóns do non á Reserva

Enriba da mesa xa hai un borrador do Anteproxecto de Decreto que modifica o Decreto 87/2007, do 12 de abril, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, para constituir a reserva mariña de interese pesqueiro (en adiante REMIP) Os Miñarzos – Fin da Terra. Para os colectivos, os seus verdadeiros efectos serán os seguintes:

”Non atende ás necesidades dos ecosistemas e recursos”

Desde hai algúns anos estase a manifestar de forma evidente a profunda crise ambiental e produtiva que se extende por gran parte e zonas das rías galegas e litoral , producindo un descenso evidente de capturas e unha grave crise socioeconómica nos sectores produtivos do mar de Galicia. E esta crise non é produto da sobrexplotación (é evidente a redución de efectivos marisqueiros e de unidades de pesca nestes últimos anos e a redución de capturas) senón é debida aos continuos impactos ambientais e a deterioración continua da calidade das augas mariñas e destrución de ecosistemas mariños.
É no terreo da erradicación da contaminación actualmente existente e a posta en marcha de medidas de recuperación de augas e substratos onde se poderá saír da crise actual e non na redución de mariscadores e pescadores artesanais.

”Non afronta a contaminación mariña actual e persiste no desenvolvemento da acuicultura”

Tal como se pode apreciar ese proxecto de mal chamada Reserva Mariña, non só non se expón a loita contra as diversas fontes de contaminación e degradación dos ecosistemas mariños senón que expón a súa existencia no seo da Reserva. E a súa posible ampliación é claramente, rodeado de boas palabras, dáse o visto e prace ás Gaiolas de Salmón de Muros Noia e a establecimentos semellantes. É isto unha reserva mariña?.

Isto apréciase claramente no artigo 9º-bis, “Compatibilidade de actividade na reserva”.
- 1. A ampliación do ámbito xeográfico da reserva mariña, en ningún caso suporá mais limitacións ás actividades de explotación dos recursos mariños (pesca, marisqueo e acuicultura) que as establecidas nos correspondentes Programa de Xestión Integral e vos Plans de acción anuais.
2. En concreto, non caso dá acuicultura mariña, as zonas ou polígonos que a entrada en vigor do presente Decreto estivesen declaradas coma aptas para a acuicultura ou figura similar que as houbese habilitado legalmente para o exercicio desta actividade manterán a súa declaración.

Asi pois, estamos diante dun intento de lexitimar baixo a palabra Reserva Mariña as instalacións actuais de cultivo de salmón (amplamente rexeitadas polo sector e grupos ambientais e amplos sectores da sociedade) como servir de cobertura a futuras instalacións de acuicultura intensiva industrial e os graves impactos ambientais que se van a orixinar.

”Isto non é unha Reserva Mariña”

As Reservas Mariñas son o equivalente aos Parques Nacionais nos mares e as costas. Son zonas nas que se prohibe a actividade extractiva, como a pesca e a minería, así como accións de vertedura. No caso das zonas costeiras, algunhas áreas poden abrirse a actividades pesqueiras non destrutivas a pequena escala, sostibles e que conten co consenso das comunidades locais implicadas. Dentro das Reservas Mariñas pode haber zonas integrais onde non se permita ningún tipo de actividade humana por ser zonas especialmente sensibles ou que serven de referencia científica.
As Reservas Mariñas benefíciannos a todos. Distintos sectores económicos como o turismo ou o lecer benefícianse directamente ao ofrecer unha contorna natural máis atractivo como destino vacacional ou para a práctica de deportes como o submarinismo. Dentro das reservas, as poboacións aumentan en tamaño e os individuos viven máis tempo, alcanzan máis talla e aumenta o seu potencial reprodutor. As pesqueiras próximas son recolonizadas por peixes que proveñen da zona protexida e reciben tamén ovos e larvas. Así, as Reservas Mariñas contribúen a manter os recursos pesqueiros e permiten a continuidade no tempo desta actividade
Aínda que unha das principais razóns sexa a conservación dos stocks pesqueiros, a sobrepesca non é a única razón para crear Reservas Mariñas. Son consideradas cada vez con maior frecuencia, como unha ferramenta global para protexer o medio mariño de todo tipo de impactos.(Documentos Greenpeace)

Isto non é unha Reserva Mariña senón un intento de medio privatizar e xestionar unha zona importante á marxe da lexislación actual, onde se permita e promova a Acuicultura Intensiva Industrial, non se tomen medidas reais contra a contaminación actual e se restrinxa o acceso da pesca e marisqueo tradicional E resulta evidente que o escrito e as intencións que se poden deducir do Borrrador dá mal denominada Reserva Mariña Miñarzos-Finda Terra, non teñen nada que ver cunha Reserva Mariña.

 

Novas relacionadas

Fonte

Comentarios