Xoves. 13.06.2024
El tiempo

O IES Fontexería suma á súa oferta o Ciclo de FP de Grao Superior de Mantemento Electrónico

Imaxe dunha Semana da Ciencia do IES muradán
O IES Fontexería suma á súa oferta o Ciclo de FP de Grao Superior de Mantemento Electrónico

Boas novas para os centros educativos da comarca en materia formativa na Formación Profesional. Se por Ponteceso suman o Ciclo de Carrocería, o IES Plurilingüe Fontexería acaba de recibir autorización para ofertar o Ciclo Formativo de Grao Superior de Mantemento Electrónico para o vindeiro curso 2024-2025.

O novo ciclo superior ten unha duración de 2000 horas en réxime ordinario e daralle continuidade aos xa existentes, un Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e un Ciclo Básico de Informática de Oficina.

Para acceder ao Ciclo Superior de Mantemento Electrónico é necesario estar en posesión do Título de Bacharelato, Título de Técnico nun Ciclo Medio ou ter superadas as Probas de Acceso a Ciclo Superior.

Os módulos dos que está composto o Ciclo Superior de Mantemento Electrónico están repartidos en dous cursos nos que o alumnado aprende a manter e reparar equipamentos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como planificar e organizar os procesos de mantemento, con criterios de calidade, aplicando a normativa e os plans de prevención de riscos laborais e ambientais.

Unha vez obtida a titulación de Técnico Superior en Mantemento Electrónico, o alumnado ten a opción de traballar en empresas do sector servizos, tanto privadas como públicas, dedicadas ao mantemento e a reparación de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, sistemas microprocesados, redes de banda larga, telemática e radio comunicacións, así como equipamentos industriais e profesionais de audio e vídeo, por conta propia ou allea.
Máis información nas web do centro, no 881 867 110 ou en [email protected]

Comentarios