Venres. 30.09.2022
El tiempo

Os traballadores municipais de Vimianzo fórmanse en materia de igualdade

Plan de igualdade Vimianzo
Os traballadores municipais de Vimianzo fórmanse en materia de igualdade
Os traballadores municipais do Concello de Vimianzo remataron o Curso Básico de Igualdade, no marco do IV Plan de Igualdade 2022-206 elaborado pola Administración local e destinado a persoal do propio Concello. 

Trátase dunha formación específica sobre o uso da linguaxe inclusiva entre o persoal municipal. Tamén para implementar as medidas tendentes á utilización dunha linguaxe e imaxes inclusivas e non discriminatorias, e promover a concienciación do persoal municipal para o uso dunha linguaxe e imaxes non sexistas. 
 

Todo Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades ten que axustarse á realidade do territorio no que se pretende intervir. O principal obxectivo do Plan de Igualdade do Concello de Vimianzo é promover cambios en prol da igualdade de oportunidades e á non violencia cara ás mulleres nun contexto patriarcal, machista e discriminatorio, mediante a  incorporación do principio de igualdade, transversalidade e da integración da perspectiva de xénero en cada actuación municipal.

comentarios