Domingo. 24.10.2021
El tiempo

A Plataforma contra os eólicos de Bergantiños entrega 1.200 sinaturas

A Plataforma contra os eólicos de Bergantiños entrega 1.200 sinaturas

Plataforma contra os eolicos de Bergantinos no Pleno de Carballo Plataforma contra os eolicos de Bergantiños no Pleno de Carballo ”Entendemos que a implantación dos parques eólicos Campelo, Bustelo e Monte Toural e da L.A.T 220KV Campelo- Mesón é contraria aos intereses socio-económicos dos veciños e veciñas e ten un importante impacto negativo na saúde, no medio ambiente e na paisaxe, motivo polo que nos opoñemos á súa implantación”. Así explicaron a Plataforma de afectados e afectadas polos parques eólicos de Bustelo, Campelo e Monte Toural o seu rexeitamento a estes viraventos no escrito que acompañaban ás 1.2000 sinaturas entregadas no rexistro do Concello de Coristanco, dirixidas ao alcalde Abraham Gerpe. Dase a circunstancia que o Concello de Coristanco non aceptou tratar o asunto en pleno a pesar das queixas veciñais, mentres o Carballo si que amosou o seu apoio. Acompañaron ademais unha batería de razóns que dan conta do seu rexeitamento deste megaproxecto troceado que afecta a veciños de Coristanco, Carballo e Santa Comba: • Falta de información á veciñanza sobre unhas instalacións das dimensións e impacto como as que se pretenden levar a cabo. • Afectación social e veciñal: Hai vivendas en cada un dos 3 parques a escasos 500 metros de aeroxeradores de 180 m. de altura. Hai vivendas polas que as liñas de evacuación dos parques pasan a uns 10 m. Hai instalacións agropecuarias a menos de 500 m. de distancia de aeroxeradores. Isto todo afecta directamente ás condición de vida da zona empeorándoas considerablemente. • Presenza de contaminación acústica e contaminación radioeléctrica que padecerán constantemente os habitantes destas zonas cos perigos que conleva para a saúde. • Afectación a valores naturais do medio, a recursos de interese arqueolóxico e patrimonio histórico catalogado. • Núcleos rurais, casas, captacións de augas para consumo doméstico, espazos comúns, etc. quedan dentro das áreas poligonais dos parques quedando así afectados por estes. • Afeccións ambientais: humidais catalogados, brañas, especies animais e vexetais endémicas e protexidas quedan afectadas polos parques e pola L.A.T.. • Afectación á hidroloxía da zona dos diferentes parques: fontes, ríos, regatos, humidais, a lagoa e as augas subterráneas quedarían afectadas pola infraestruturas dos parques. • Afeccións ao solo: perda de terreo agrícola e forestal. • Afeccións culturais e arqueolóxicas: afectación sobre o patrimonio inmaterial perdendo os referentes e patrimonio material que se vería afectado polas instalacións dos parques. • Afeccións económicas: perda do valor dos terreos e das vivendas.

Novas relacionadas

https://quepasanacosta.gal/a-vecinanza-de-coristanco-carballo-e-santa-comba-desafiou-aos-eolicos-e-ao-temporal/

comentarios