Domingo. 05.02.2023
El tiempo

A Xunta recoñece o traballo de Ríos con Vida para liberar o Xallas

A Xunta recoñece o traballo de Ríos con Vida para liberar o Xallas

Xa pasou mes e medio dende que resucitara a Fervenza do Xallas. Hoxe a Xunta, a través da onsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, recoñece a restitución ao río Xallas do seu caudal ecolóxico augas abaixo do salto de Santa Uxía, tras o ditame favorable do 31 de marzo do Consello Consultivo de Galicia á revisión de oficio da modificación concesional vixente.

A Xunta recoñece ademais que a reapertura do caudal ecolóxico débese ao traballo legal da entidade AEMS - Ríos con Vida, que no verán de 2010 denunciou a situación do río Xallas augas abaixo da presa de Santa Uxía. Esa denuncia serviu para desbloquear o expediente de modificación concesional que estaba paralizado dende o ano 2007.

O propio Mark Adkinson, responsable de AEMS (vemos á súa familia celebrando a reapertura coa pancarta de AEMS), pregúntase: Por que estaba paralizado?

Aquí vos deixamos cunha entrevista sobre o asunto do Correo TV co propio Adkinson.

Antecedentes

Como dicimos no verán de 2010 a asociación “Ríos con vida Galicia – AMS” denunciou a situación do río Xallas augas abaixo da presa de Santa Uxía. O SEPRONA deulle traslado á Fiscalía de Santiago de Compostela, e esta, á súa vez, á Xunta de Galicia.

Da revisión documental do expediente resultou a aparición de varios informes do ano 2007 da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e da Dirección Xeral de Conservación da Natureza que apreciaban que na tramitación da declaración de efectos ambientais da concesión non figuraba o preceptivo informe do departamento responsable da Conservación da Natureza en canto á determinación do caudal ecolóxico. Dado que esta declaración de efectos ambientais era vinculante para Augas de Galicia, debía procederse á revisión de oficio deste expediente.

No ano 2007 non se seguiron as indicacións destes órganos ambientais e o expediente quedou paralizado ata que, como xa se indicou, a finais de 2010 a actual Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas actuou para devolver a concesión ao estado inmediatamente anterior á modificación da declaración de efectos ambientais.

Seguindo o procedemento establecido para estes casos, o 5 de novembro de 2010 a Xunta de Galicia acordou iniciar a revisión de oficio, dando audiencia á concesionaria, e posteriormente remitindo o expediente ao Consello Consultivo de Galicia para a emisión de ditame, que era preceptivo e foi parcialmente favorable.

Novas relacionadas

Máis novas

Fonte

  • Nota de prensa da Xunta de Galicia.

comentarios