Luns. 21.10.2019
El tiempo
Opinións de
Domingo Guerra Economista muradán. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

A necesaria reforma tributaria local

Non se pode estar máis de acordo cos que defenden melloras inmediatas na tributación municipal. Porque se trata dunha cuestión...

A voltas coa débeda

Fai uns días publicamos a evolución da débeda dos nosos municipios (período 2011 – 2014) . E felicitábamos aos concellos de...

Administracións de 4ª División

O sábado, 13 de xuño de 2015, celebráronse as sesións constitutivas das novas corporacións municipais. Xa temos alcaldes . Agora,...

Non somos “mexebos”

Este mes de maio cumprimos dous anos aflorando datos irrefutables , que acreditan aprobación de orzamentos e rendición de...

O soldo do alcalde

O cargo de alcalde debe ser remunerado . Ben remunerado. Porque, esixe estar dispoñible as vinte catro horas do día para...

Repasando o PIB dos Concellos QPC

O Instituto Galego de Estatística acaba de publicar os datos máis actuais dispoñibles sobre o Produto Interior Bruto (PIB) dos...

Facturas no caixón

Fai anos, a existencia de facturas consideradas ilegais , por carecer de consignación orzamentaria, constituía un procedemento...

Reposición da legalidade urbanística

O urbanismo está vinculado ao progreso social e económico dos concellos, porque afecta á convivencia cidadá e inflúe nas finanzas...

Gasto de persoal

Un amigo , que está facendo unha labor xornalística encomiable, admitía o difícil que resulta valorar si un concello gasta pouco ou...

Débeda municipal

A débeda é un recurso municipal moi cuestionado. Sen embargo, non deixa de ser un instrumento que, como calquera outra ferramenta, pode...
Artículo destacado

A débeda bancaria despois de catro anos

Fai agora catro anos (9 de xullo de 2013), publicábamos un artigo titulado “Débeda municipal”, onde se informaba da situación dos 15 concellos que integraban, daquela, Quepasanacosta . Desde esa data, o volume da débeda viva mellorou ostensiblemente. Así, dos 25,4 millóns de euros de pasivos financeiros a finais de 2012 (contemplando xa a incorporaron de Carballo,…