Sábado. 24.08.2019
El tiempo
Opinións de
Domingo Guerra Economista muradán. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

A voltas coa débeda

Fai uns días publicamos a evolución da débeda dos nosos municipios (período 2011 – 2014) . E felicitábamos aos concellos de...

Administracións de 4ª División

O sábado, 13 de xuño de 2015, celebráronse as sesións constitutivas das novas corporacións municipais. Xa temos alcaldes . Agora,...

Non somos “mexebos”

Este mes de maio cumprimos dous anos aflorando datos irrefutables , que acreditan aprobación de orzamentos e rendición de...

O soldo do alcalde

O cargo de alcalde debe ser remunerado . Ben remunerado. Porque, esixe estar dispoñible as vinte catro horas do día para...

Repasando o PIB dos Concellos QPC

O Instituto Galego de Estatística acaba de publicar os datos máis actuais dispoñibles sobre o Produto Interior Bruto (PIB) dos...

Facturas no caixón

Fai anos, a existencia de facturas consideradas ilegais , por carecer de consignación orzamentaria, constituía un procedemento...

Reposición da legalidade urbanística

O urbanismo está vinculado ao progreso social e económico dos concellos, porque afecta á convivencia cidadá e inflúe nas finanzas...

Gasto de persoal

Un amigo , que está facendo unha labor xornalística encomiable, admitía o difícil que resulta valorar si un concello gasta pouco ou...

Débeda municipal

A débeda é un recurso municipal moi cuestionado. Sen embargo, non deixa de ser un instrumento que, como calquera outra ferramenta, pode...
Artículo destacado

A necesaria reforma tributaria local

Non se pode estar máis de acordo cos que defenden melloras inmediatas na tributación municipal. Porque se trata dunha cuestión imprescindible e urxente. A simplificación de procedementos administrativos e a incorporación das novas tecnoloxías son aspectos substanciais que facilitan a tramitación e o cumprimento das obrigas tributarias. E xa toca que se poñan en marcha. Como tamén é hora de…
O máis