Sábado. 18.05.2024
El tiempo

O Xuízo Prestige ao minuto: Mangouras asegura que había que fondealo barco

O Xuízo Prestige ao minuto: Mangouras asegura que había que fondealo barco
 • Actualizado ás 14:00h
Retomouse o Xuízo do Prestige trala folga-Foto- JL Louzan

Reanudase o xuizo pola catástrofe do “Prestige” despois de que onte a Folga Xeral impedira a celebración da segunda xornada de declacións do Capitán do mercante sinistrado, Apostolos Mangouras. Un Mangouras que o primeiro día de declaración xa deixou patente a súa clara acusación ao goberno español cun rotundo “Leváronnos nun féretro flotante a afogar”.

Hoxe, o avogado do estado, Javier Suárez, será quen retome as preguntas o capitán grego despois de que o pasado martes a Fiscalia rematara coa súa quenda.

Iremos actualizando minuto a minuto segundo nos van chegando as crónicas dende ExpoCoruña da man do enviado especial José Luís Louzán, gracias á colaboración de Suministros Lar.

 • 9:44h:

Comeza o avogado do estado preguntando polas condicións exactas do tanque de lastre do que Mangouras falou cando recoñeceu que detectara nel “corrosión pero non rotura”. Pregunta Javier Suárez se o tanque é especialmente sensible a corrosión e se se tiña algún coidado especial nas inspeccions visuais que a tripulación realizaba a esta parte sensible do barco.

 • 10:02h:

A esta hora os máis graves son, sen embargo, os problemas técnicos co son na sala de prensa que están impedindo traballar a tódolos medios presentes (prensa escrita, radio e televisión). Tecnicos da empresa contratada para dar cobertura o evento (cun custo para as arcas públicas cercano os 1,4 millóns de euros) tratan de poñer solución a esta situación.

 • 10:13h:

Preguntas sobre o momento mesmo do accidente. Pregunta o avogado a Mangouras sobre as súas impresions do suceso. Contesta o capitán que a sua “primeira impresión” foi que varios mamparos saltaran do casco. “Naquel momento non tiven conciencia de que a avaría se producirá por mor dunha onda” como logo precisou.

 • 10:15h:

Javier Suárez pregunta polo momento no que Mangouras foi consiciente da autentica dimensión da avaría. O quid da cuestión pasa por saber si Mangouras observou antes ou despois de ordenar a evacuación do buque que a fisura no casco era grave e podía poner en risco a integridade do mercante.

Mangouras recoñece que “vin entrar a auga no buque” antes de ordenar a evacuación. Aquí, a preguntas do avogado do estado, se pon en dúbida que o capitán fose conciente de que “entraba auga polo costado do buque”. Interrumpe a defensa do capitán para dicir que “el nunca viu que entrase auga, deduciu que así era”.

 • 10:20h:

A importancia deste momento é crucial para identificar o grao de comprensión da gravidade do estado do petroleiro. Pregunta o avogado a Mangouras si “foi consciente cando ordenou a evacuación de que o que se romperá fora o forro do casco, e non so un mamparo interior”.

O Capitán di que inicialmente criu que o que se romperá só un mamparo pero outros indicios o levaron a entender que a avaría era maior.

Preguntas agora sobre o que impactou presuntamente co Prestige. Mangouras afirma que el non viu a onde precisa que impactou co Prestige, que foi o seu primeiro oficial. Aínda máis, o capitán aforma que “nun primeiro momento non son quen de precisar si avaria se produciu por unha onda xigante ou por outra cousa”. O avogado pregunta si o mercante “puido ser golpeado por un obxecto”. Mangouras afirma que “puido ser” e incide nesta teoría afirmando que “puideron ser moitas cousas, un contedor flotante, resto de outro buque naufragado, etc”.

O avogado fai aquí mención a declaración de Mangouras diante do Parlamento Europeo. Nesa declaración xurdiu a teoría do obxecto que presuntamente tería impactado no mercante. Mangouras nin confirma nin desminte que así fora.

 • 10:30h:

Sobre o primeiro momento da traxedia, pregunta o avogado pola primeira chamada o remolcador e a empresa armadora do Prestige.

Pregunta o avogado a Mangouras porque chamou antes do accidente a empresa armadora. O capitán non termina de aclarar o motivo. Volvendo o estado do mercante no momento do accidente, a liña do interrogatorio do avogado parece centrada en querer amosar que o capitán era consciente da gravidade do accidente e non actuou conforme a ese nivel de perigo, ocultando ademáis información as autoridades.

Mangouras insiste en que “pensei que o furado estaba entre os tanques dous e tres, dado que se encheron o mesmo tempo”. Pero, para o avogado, volvendo a teoría de que fora un obxeto o que petara co casco, o lóxico é que este provocara unha abolladura ademais dun furado. Mangouras di que iso “non o sei, non son nin enxeñeiro nin perito oara saber como se provocou esa avaría”.

 • 10:45h:
Imaxe zenital do Prestige antes do accidente

Presentase como proba documental unha fotografía do “Prestige” xa coa fenda aberta. Aquí mangouras fai memoria e afirma que o día 15 “oímos un forte ruído antes de que comezasen a saír as tapas do casco”.

O avogado pregunta a Mangouras a que atribue que comezasen a saltar esas tapas do casco. O capitán afirma que a presión do aire no interior do casco fixo que comezaran a saltar estas, do tanque catro e dende babor. “Que fenómeno provoca isto?” pregunta o avogado. “Se entra auga, a presión do aire aumenta. Se a cantidade de auga e moi grande e os aparellos encargados de liberar ese aire non dan abasto a presión fai que acaben saltando” contesta Mangouras. Nembargantes, o avogado insiste en que eses tanques dos que saltan as tapas “non eran de carga”, o que non explicaría este fenómeno.

 • 10:55h:

Sobre a contaminación, o avogado cuestiona agora a Mangouras sobre en que momento foi consciente de que estaban “expulsando fuel oil” pola fenda aberta no casco. O Capitán recoñece que existía “fueloil saindo, misturado con auga” do interior do buque. O interrogarotio dirixese agora a descubrir ata que punto o capitán era consciente e que estaba contaminando o mar meses primeiros momentos do accidente.

Mangouras insiste que a “a carga non saia directamente o mar”, polo menos ata o día 14. Nembargantes, o avogado afirma que nun informe da autoridade portuaria de Bahamas se aprecia claramente que a fenda no mercante si expulsaba fueloil en grandes cantidades.

 • 11:10h:

Outro extremo do accidente. Javier Suárez, avogado do estado, pregunta agora a Mangouras se tiña no barco algún instrumento que medise ata que punto a escora era ou non perigosa e si esta podía facer volcar o mercante. Mangouras afirma que "si tiñamos un programa que media a escora en relación coa carga”. O avogado insiste: “tiñan un medidor que calculase exactamente que escora podía facer volcar o barco?” O capitán di que non o recorda exactamente, a pesar de que o avogado afirma que é obrigatorio que os mercantes o inclúan.

Punto de inflexión. O capitán, que afirmou ata o de agora que a escora do buque nunca superou os 35 graos ten que recoñecer que tal vez fose de 60, despois de que o avogado do estado exhibirá unha folla do libro de estabilidade onde se observa a escora real do mercante no momento do accidente (día 14).

Sobre ese momento, Mangouras está a declarar sobre o momento do remolque e a evacuación: “Pensou nalgún momento en acender a máquina do buque?”, pregunta Javier Suarez. Mangouras resposta “a máquina parou pola avaría soa. Cando xa quedamos só 3 a bordo era imposible encendela”.

O avogado insiste. “Vostede informou a Salvamento que para recibir remolque precisaba dúas persoas máis. Non é incoherente que evacúe á súa propia tripulación pero instantes despois pida que suban a bordo dous técnicos de salamento?”. Mangouras contesta “a miña primeira preocupación foi salvar a tripulación. Pero cando despois da evacuación vimos que o mercante se estabilizaba foi cando solicitamos axuda, a vista de que podíamos afrontar o remolque pero con axuda de mais tripulantes”. Interrumpe o abogado de Mangouras que “son momentos distintos” pero que interven o presidente do tribunal, o xuíz Jose Luís Pía para cortar estas intervencions da defensa “o xuízo o dirixo eu e os interrogatorios tamén. Deixe de interrumpir a avogacia do estado que esta a preguntar”.

 • 11:30h:
Ir a descargar

Sobre a posibilidade de fondear o barco, Mangouras insiste en que se podía ter feito i en que sempre foi “mellor opción que levar o barco a altamar. As autoridades sabiano".

Sobre este particular, debate coa avogacia do estado. O letrado pregunta si “co calado do barco, 16 metros despois do alonxamento segundo declarara vostede, era imposible fondear”.

Sobre recibir ou non remolque. O avogado insiste na presunta desobediencia de Mangouras que o capitán nega “O remolque podía ser moi caro, Por iso tomamos tantas precaucions”. “Pero vostede sabe que dende que recibiu orde de tomar remolque ata que consentiu pasaron horas?”, inquire o letrado “si, pero foi o que nos levou confirmar coa nosa armadora que tiñamos permiso”.

 • 11:45h:

Cuestiona o avogado agora a Mangouras si o remolque de popa estaba en condicións. Mangouras di que si pero, insiste o avogado que “un informe di que estaba inoperativo por falta de mantemento”. Mangouras di non estar de acordó “o dispositivo estaba operativo e podía ter tirado. Outra cousa é despois de dous días de accidente”.

O avogado pregunta agora si o Prestige tiña un plan de emerxencia. Mangouras, sorpresivamente, afirma que “non o lembra”. Insiste a avogacia do estado e agora si, Mangouras considera que “sabia o que tiña que facer en caso de emerxencias”.

“Comunicou vostede toda a información debida as autoridades españolas?” pregunta Javier Suarez. Mangouras afirma que si, incluídos os datos de carga e situación da nave. Pero, informou as autoridades do estado real do barco cando se produciu o accidente e no momento da avaría?”. O capitán di que “en primeiro lugar tentaron recibir remolque pero despois eu agardaba que o barco entrase a un porto seguro e me dixeron que non”.

 • Receso as 12:05h:
 • 12:18

Volta o interrogatorio, con máis preguntas do avogado do estado, Javier Suarez. Preguntas agora sobre o día 15 de novembro de 2002 e o goberno do barco. “A máquina funcionaba correctamente?” pregunta Suarez. “si, aló menos ata o momento do accidente”.

“O pregunto” di o avogado “porque si a apagou vostede de motu propio é que podía volver a encenderse en calquera momento?”. “Si, asi é” resposta Mangouras.

Nova discrepancia, porque o parecer no seu informe o capitán de salvamento que abordou o mercante afirmou que “o buque non ten propulsión, nin arranque nin compresor e o motor non podía arrancar”. “esto non é correcto” di Mangouras “o motor parou porque o mandei parar eu. Non sei de que me fala”.

Sobre este particular, o día 14, cando o buque está máis preto da costa. O avogado pregunta si “era lóxico alonxar o mercante ese día”. Di Suárez que “se había un remolque firme, o mercante había que levalo a oeste-noroeste”. “Se o barco se alonxa con ese rumbo e o vento ven de esa banda, que seria o loxico, tentar que o mar ataque o mercante polo costado de babor?”. “Si, eso sería o adecuado”. Pero puntualiza Mangouras “era correcto, pero cara onde se levaba?”

 • 12:28

Detalles sobre a conversa entre Mangouras e o capitán de salvamento que aborda inicialmente o Prestige e o rumbo que toma o barco dende ese momento, na madrugada do dia 15. “Quen tomou a decisión de tomar rumbo sur?”. Mangouras resposta “vin que o barco viraba cando apagamos maquinas e que o mercante non sufria no rumbo sur. Aí solicitei a Hitchman (o capitán de salvamento) continuar en rumbo sur. Logo cambiamos de rumbo pero non foi decisión miña”.

“Pero non é certo” di o avogado “que si se continuase rumbo sur, vindo o mar do noroeste, non é certo que o mar golpearía con máis forza no costado avariado?”. Aquí o capitán do Prestige evita contestar claramente pero recoñece que “si, iso esta claro”. Javier Suarez insiste “Pero, si o remolque o tiveran recibido por popa, non afectaría menos o costado avariado do mercante?”. “Si” resposta o capitán.

 • 12:35

Imos o día 15. Mangouras recoñece que o dia 15 “eu vin outra brecha na cuberta e indiquei que a nosa permanencia no buque nos puña en risco.” O avogado replica “e nese momento pareceu normal que o buque puidera ter estado ata o dia 19 ainda a frote?”. “Non” contesta o capitán “non foi normal”.

 • 12:40h:

Sobre a saída do capitán e do seu primeiro oficial e xefe de máquinas do mercante. Mangouras afirma que non recolleu o diario de navegación nin lle dixo a ninguen nada sobre recollelo antes de sair do mercante. Mangouras di que “non había notas nin borradores a man ademais do diario de navegación a bordo”.

Tense cuestionado tamen en numerosas ocasións sobre a posible manobra de anclar o mercante en fondos cercanos a costa utilizando as ancoras do Prestige ata con profundidades de 150 metros e ata 2 millas de distancia da costa. O avogado pregunta agora sobre esta manobra e Mangouras afirma que nese caso e con esa profundidade “podería ter usado as áncoras”. Javier Suárez pregunta “e a esa distancia e profundidade seria firme o ancoraxe?”. Mangouras afirma que si, pero Suarez dubida “digo isto porque teño entendido que en este caso non serian efectidas, e así?”. Mangouras insiste “nun principio o mercante podería ter arrastrado as ancoras pero o cabo duns metros estas frearian o barco”.

 • 12:45h:

Volvemos sobre a corrosión dos tanques de lastre. O avogado ensina aquí un documento onde o capitán confirma, nun informe por escrito, en inglés, que o tanque esta “in good condition”, contrariamente o estado no que afirmaba que estaban o pasado martes, cando recoñeceu ter visto “corrosión”.

O avogado ensina agora diversas fotografías nas que técnicos expertos indentifican corrosión no casco do Prestige e nos tanques de lastre. Mangouras recoñece por medio desas fotos que “só o ver o detalle nas fotos e onde se aprecian claramente a corrosión”. Este extremo motiva de novo o avogado a increpar a Mangouras en termos de que “entendo que o que di, pero non entendo como este aspecto os levaba a dicir que a corrosión non era grave”.

 • 13:12
  • Rematan as preguntas do avogado do estado e comezan as de Consuelo Castro, avogada do estado que exerce neste caso a defensa de José Luis Lopez-Sors.

   A letrada comeza preguntando a Mangouras se no momento inicial da catástrofe tivo a sensación de que existía un rico inminente de perder o barco, ó que Mangouras resposta afirmativamente. “Cal puido ser a causa dese forte ruído que se escoitou segundo vostedes no momento do accidente?”. Mangouras resposta “a miña impresión é que foi a presión dentro dos tanques a que motivou o ruido e a conseguinte avaría".

   Continúan agora as preguntas da abogada, pero sobre a operación de rescate “considera que fou rápida, suficiente?”. Mangouras di que si pero puntualiza que “non vin chegar ó remolcador, aínda que si chegou como din as 18:30 da tarde sería moi rápida”.

Comentarios