Xoves. 25.04.2024
El tiempo

Un Plan por xustiza

  • María José Mato, técnica de Turismo do Concello de Laxe, fala dende dentro como unha das grandes promotoras da recuperación deste Plan de Xestión da Paisaxe Protexida dos Penedos e Pasarela e Traba.
Memoria_inicial_Plan_xestion_paisaxe_protexida_Penedos_Pasarela_Traba_GAL copia
Un Plan por xustiza

Ningunha sorpresa de última hora impediu que a memoria inicial do Plan de Xestión da Paisaxe Protexida dos Penedos e Pasarela e Traba saíse publicada no Diario Oficial de Galicia (DOGA) do pasado xoves 24 de novembro de 2022, abríndose un período de participación pública durante o prazo dun mes. 

Por fin podemos dicir que o Plan de Xestión vai camiño de ver a luz tras varios meses de tramitación administrativa.

Segundo os prognósticos máis optimistas, podería publicarse a finais do 2023, pero, tal vez sexa exactamente iso, un prognóstico optimista, visto que despois das alegacións que se presenten a esta memoria inicial, publicarase o plan inicial con outro período de consulta, e aínda será despois diso cando se publique o plan definitivo e se doten os fondos necesarios para executalo. Sexa como fose, este optimismo é de agradecer porque axuda a levar unha espera que neste caso resulta francamente doce. 

A publicación da memoria inicial do Plan de Xestión é un punto de inflexión para a Paisaxe Protexida que comparten os Concellos de Vimianzo e Laxe. Abre un camiño que é imprescindible percorrer para establecer o marco ordenado que permita a posta en valor da Paisaxe coñecendo cada quen (propietarios, administracións, visitantes, empresariado, etc.) “as regras do xogo”. Ademais, que este punto de inflexión teña un carácter claramente participativo que posibilite que calquera persoa poda expresarse e ser tida en conta, máis aló dunha cuestión legal, é unha cuestión de xustiza. 

Cada vez que visito os Penedos venme á mente instintivamente o propósito vital das persoas que reivindicaron a protección do lugar con fe inquebrantable. As súas mobilizacións fixeron posible que a Paisaxe Protexida dos Penedos se conserve íntegra para min e para todos. 

Non podo evitar sentir que os Penedos son, en certo modo, unha bandeira maxestosa do compromiso da sociedade, que enfrontada a unha situación dramática puido cambiar o curso da historia e atopar as solucións necesarias para protexerse. Porque, se o pensamos ben, os Penedos foron, son e sempre serán, un exemplo de esperanza, de sensibilidade, de futuro, de unión, e todo iso pode sumarse perfectamente aos extraordinarios recursos ambientais, culturais e xeolóxicos que o conforman. 

Ao mesmo tempo, teño presente a débeda que existe en canto á adopción de medidas de convivencia, ordenación e preservación do espazo. Estas son as que verdadeiramente permiten exaltar o sentimento de pertenza e protección dos Penedos que se promoveu no seu día e segue latente aínda hoxe. 

Máis aló de tódalas sensacións descritas, recoñezo un sentimento de admiración e gratitude cara tódalas persoas que durante anos compartiron os seus puntos de vista sobre os Penedos, fose en público ou en privado. Refírome especialmente a aquelas que máis aló das súas ideoloxías, apoiaron e apoian, con maior ou menor discreción dende as súas respectivas responsabilidades, a visión dun lugar que debe preservarse íntegro no seu conxunto, ser ter en conta nada máis que a defensa e protección da Paisaxe. 

A todas esas persoas, que sabedes que estades facendo o correcto aínda que non sexa o máis doado nin o máis valorado, que poñedes sentimentos positivos, de comprensión, de coidado, de paciencia e de imparcialidade, que buscades unha convivencia harmoniosa e aportades unha visión de futuro verdadeiramente sostible, quero dicirvos que para min, e para moitas outras persoas, sodes a auténtica esperanza e o exemplo a seguir.   

  • María José Mato. Técnica de turismo do Concello de Laxe e unha das grandes promotoras do Plan.

 

Outros artigos de María José Mato en QPC

MÁIS NOVAS SOBRE OS PENEDOS DE TRABA E PASARELA

Comentarios