Venres. 01.12.2023
El tiempo
Domingo Guerra
20:33
22/10/23

Parabéns, pola rendición de contas

Rendición de contas Concellos Costa da Morte 2023
Parabéns, pola rendición de contas

As persoas que seguen esta columna saben que todos os anos publicamos o estado de rendición de contas dos nosos concellos. Pois ben, cumprindo con ese compromiso, agora que se coñecen os datos, presentamos o detalle na táboa.

Os resultados podemos consideralos satisfactorios. Por iso, procede darlle a en hora boa aos dirixentes municipais que fixeron ese exercicio de transparencia, de compromiso democrático e, en definitiva, de respecto á cidadanía, así que: parabéns! 

Porque, con ese comportamento, o Consello de Contas pode verificar si os fondos públicos, que se puxeron en mans das alcaldías do anterior mandato, foron executados con eficacia e eficiencia. É verdade que a mera presentación destas contas non supón que se fiscalicen os estados contables, porque non se trata dunha auditoría, senón de verificar o cumprimento de certos aspectos formais e cos alcances que constan no programa de fiscalización aprobado polo órgano independente de control das contas públicas galegas. 

Pero, coa rendición, ademais de cumprir cunha obriga legal, evitando a imposición de multas coercitivas e a prohibición de conseguir subvencións, constátase a boa disposición das actuais persoas que presiden os plenos.

Nese sentido, cómpre salientar que tanto Cabana, Cee, Malpica como Muxía son o exemplo a seguir, ao render a súa conta en prazo e sen incidencias significativas. Porén, e a pesar de que o resto presentaron defectos de contido, de tramitación e/ou coherencia nos seus estados financeiros, polo menos fixérono, a diferencia do comportamento de Fisterra, Mazaricos e Santa Comba. E iso hai que poñelo en valor. 

Porque, como xa temos comentado en infinidade de ocasións: os concellos deben erixirse en colexios de aprendizaxe democrático, con mestres que ensinen o que significa a transparencia dando exemplo, con pedagoxía política constante e comportamentos éticos que dignifiquen a todas as persoas que ostentan cargos públicos.

Ese é o camiño.

  • Domingo Guerra. Economista. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

OUTROS ARTIGOS SOBRE ECONOMÍA MUNICIPAL DE DOMINGO GUERRA

Comentarios